فرم استخدام شرکت صنایع غذایی شیرین پارت ایرانیان


فرم استخدام

  • انواع فایل های مجاز : jpg.
    حجم کمتر از 500 کیلوبایت و فقط فرمت JPG
  • انواع فایل های مجاز : pdf.
    حجم کمتر از 500 کیلوبایت و فقط فرمت PDF